wai kontrast
System Kierowania Nieletnich

System Kierowania Nieletnich

Aktualności7 stycznia 2022 r. - Dzień Wolny

7 stycznia 2022 r. - Dzień Wolny

Modernizacja systemu kierowania w dniu 15.01.2022 r.

Modernizacja systemu kierowania w dniu 15.01.2022 r.

Wigilia - Dzień wolny

Wigilia - Dzień wolny

W dniu 19.11.2021 r. kontakt z pracownikami Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii wyłącznie e-mailowy!

W dniu 19.11.2021 r. Kontakt z pracownikami Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii kontakt wyłącznie e-mailowy

Dołącz do Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii ORE! Rekrutacja trwa do 25 października 2021

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty w Wydziale Resocjalizacji Socjoterapii. Miejsce pracy: Warszawa. Szczegóły dotyczące oferty (wymagania, zakres zadań, potrzebne dokumenty) znajdują się na stronie ORE w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "praca". https://bip.ore.edu.pl/specjalista-w-wydziale-resocjalizacji-i-socjoterapii/ Na zgłoszenia czekamy do 25 października 2021 r. do godziny 16.00 Dokumenty można składać drogą elektroniczną!

XII Kongres Kadry Zarządzającej z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych 20-23 września 2021

W imieniu organizatorów: Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie i MCEiRS w Goniądzu zapraszamy serdecznie Państwa do udziału w XII Kongresie Kadry Zarządzającej z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, który odbędzie się w dniach 20-23 września 2021 roku w Biebrzańskim Centrum Konferencyjnym „Bartlowizna”, Goniądz ul. Nadbiebrzańska 32. Szczegóły i program są dostępne na stronie www.kongres.mowgoniadz.pl.

Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży szkolnej. Szkolenie blended learning. Edycja I

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza na pierwszą edycję szkolenia e-learningowego „Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży szkolnej” będącego częścią szkolenia blended learning. Oferowana forma doskonalenia ma charakter samokształceniowy, treści szkolenia będą udostępnione dla uczestników w terminie 8 lipca – 5 sierpnia 2021 r.

Wigilia - Dzień wolny

Wigilia 24.12.2020 r. dniem wolnym od pracy Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii ORE

Ostatnie dni rekrutacji na szkolenie „Superwizja wsparciem rozwoju zawodowego i osobistego kadry MOW/MOS”

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w szkoleniu „Superwizja wsparciem rozwoju zawodowego i osobistego kadry MOW/MOS” prowadzonego przez dr. Aleksandra Mańkę. Trzydniowe szkolenie stacjonarne odbędzie się w dniach 24–26.08.2020 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. Szkolenie kierowane jest do pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii: posiadających wykształcenie wyższe magisterskie z minimum trzyletnim doświadczeniem w pracy pedagogicznej w placówce typu MOW/MOS niepełniących funkcji kierowniczych […]

XI Kongres Kadry Zarządzającej z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

W dniach 16-18 września 2020 roku odbędzie się XI Kongres Kadry Zarządzającej z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, organizowany przez Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk i omówienie najważniejszych problemów funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych. Zaplanowano także kolejną edycję konkursu „Prometeusz” na najciekawsze programy edukacyjno-wychowawcze w dobie epidemii. Szczegółowe informacje na stronie www.kongres.mowgoniadz.pl

Problemy suicydalne a opieka psychiatryczna młodzieży - Sympozjum Resocjalizacyjne w Trzcińcu

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w Sympozjum Resocjalizacyjnym w Trzcińcu, które od lat jest organizowane jako odpowiedź na potrzebę i konieczność refleksji teoretycznej nad działaniami praktycznymi. Jak piszą organizatorzy: "To już kilkuletnia tradycja corocznych spotkań: ponad 100 uczestników z Polski, Szwecji, Włoch, USA, to czas wymiany doświadczeń reprezentantów MOW-ów, MOS-ów, szkół, placówek opiekuńczych". Tegoroczne IX spotkanie odbędzie się 22 listopada 2019r. w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Trzcińcu. Temat przewodni to „Problemy suicydalne a opieka psychiatryczna młodzieży”. Zaproszeni prelegenci są przedstawicielami środowisk akademickich oraz praktykami realizującymi swoje zadania w placówkach resocjalizacyjnych i służbie zdrowia. Organizatorzy sympozjum mają nadzieję, że przedstawione zagadnienia przyczynią się do refleksji i podejmowania pozytywnych działań przekładających się bezpośrednio na sytuację nieletnich wymagających wsparcia psychiatrycznego. Więcej informacji https://www.facebook.com/events/457573238192887

Ruszyły zapisy na Ogólnopolską Konferencję pt. „Rozwój zasobów psychospołecznych młodzieży niedostosowanej społecznie”

Została uruchomiona rekrutacja na organizowaną przez Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE Ogólnopolską Konferencje pt. „Rozwój zasobów psychospołecznych młodzieży niedostosowanej społecznie”. Konferencja odbędzie się 18 października 2019 i skierowana jest do dyrektorów Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. Więcej informacji i rejestracja:www.szkolenia.ore.edu.pl (rejestracja poprzez wejście w zakładkę szczegóły).

II Kongres psychologów, pedagogów, doradców zawodowych z młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii

W dniach 25–27 marca 2019 r. odbędzie się II Kongres psychologów, pedagogów, doradców zawodowych z młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS), organizowany przez Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu w Biebrzańskim Centrum Konferencyjnym „Bartlowizna”. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk i omówienie najważniejszych problemów funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych. Kongres ma stać także okazją do integracji środowiska osób zajmujących się wsparciem psychologiczno-pedagogicznym młodzieży, ale przede wszystkim przysłużyć się poprawie jakości i efektywności pracy MOS i MOW. Szczegółowe informacje na stronie internetowej http://www.kongres.mowgoniadz.pl/

Prace serwisowo-techniczne w systemie kierowania

Informujemy, że od godz. 18.00 4.01.2019 do godz. 24.00 6.01.2019 będą trwały prace serwisowo-techniczne w systemie kierowania co może ograniczyć dostęp do serwisu. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE

Podsumowanie konferencji na temat rozwoju zawodowego kadry MOW i MOS

Dziękujemy tym z Państwa, którzy 7 grudnia 2018 uczestniczyli w konferencji "Rozwój zawodowy kadry MOW i MOS w kontekście realizowanych zadań" i serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do zapoznania się z podsumowaniem wystąpień i fotorelacją na stronie www.ore.edu.pl

Konferencja Rozwój zawodowy kadry MOW i MOS

Zapraszamy do udziału w konferencji.

Rekrutacja na szkolenie

Szkolenie w zakresie praca nad zachowaniami autoagresywnymi, myślami i tendencjami samobójczymi dzieci i młodzieży.

MOW Szkołą Odkrywców Talentów

Zapraszamy młodzieżowe ośrodki wychowawcze (MOW), które angażują się w działania na rzecz uczniów zdolnych, do ubiegania się o tytuł Szkoły Odkrywców Talentów (SOT)!

IX Kongres Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Goniądzu

W dniach 17-19 września 2018 roku odbędzie się IX Kongres Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, organizowany przez Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk i omówienie najważniejszych problemów funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych. Zaplanowano także kolejną edycję konkursu „Prometeusz” na najciekawsze programy edukacyjno-wychowawcze realizowane w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Szczegółowe informacje na stronie www.kongres.mowgoniadz.pl

Zaktualizowany „Poradnik dyrektora MOW i MOS”

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii zachęca do zapoznania się ze zaktualizowaną wersją „Poradnika prawnego dyrektora MOW/MOS”. Prezentowane treści są zgodne ze zmianami przepisów prawa wprowadzonymi reformą edukacji w 2017.

PRZETWORNIK. VII ogólnopolski przegląd twórczości wychowanków MOW i MOS

Zachęcamy do udziału w VII ogólnopolskim przeglądzie twórczości wychowanków MOW i MOS PRZETWORNIK organizowanym przez MOW Trzebież. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20–22 maja 2018 r. Celem PRZETWORNIKA jest umożliwienie wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) zaprezentowania swojej twórczości w profesjonalnych warunkach scenicznych. Młodzież podczas przeglądu wymieni także doświadczenia i znajdzie inspirację do dalszego zaangażowania w rozwój swoich uzdolnień. Program PRZETWORNIKA obejmuje m.in. prezentacje sceniczne wychowanków (w tym pokazy z udziałem publiczności z lokalnej społeczności, w przypadku grup o większym doświadczeniu scenicznym), galerię rękodzieła wychowanków, warsztaty artystyczne, spotkania ze znanymi artystami.

Konkursy POWER 2014–2020

konkurs POWER https://www.ore.edu.pl/2018/03/konkursy-power/

Konferencja „SURVIVAL jako narzędzie ludzkich przemian”

Konferencja „SURVIVAL jako narzędzie ludzkich przemian”

Konkurs „proMOS” – zapraszamy do udziału!

Zachęcamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Profilaktycznym „proMOS” organizowanym przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze. Konkurs adresowany jest do wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii z klasy VI i VII szkoły podstawowej oraz klasy II i III gimnazjum. Zadaniem uczestników jest wykonanie – dowolną techniką – pracy plastycznej w formie plakatu, której tematem przewodnim będzie zapobieganie hejtowi i cyberprzemocy

Badanie wśród wychowanków MOW i MOS

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii uprzejmie informuje, że do 1 kwietnia 2018 będzie prowadzona diagnoza zasobów odpornościowych młodzieży niedostosowanej społecznie wśród wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Celem projektu będzie analiza związku między komponentami wchodzącymi w skład zasobów odporności psychospołecznej młodzieży a właściwościami indywidualnymi jednostek oraz wpływem środowisk socjalizacji.

Nowelizacja rozporządzenia MEN ws. działań profilaktycznych i przeciwdziałania narkomanii

22 stycznia 2018 r. zostało podpisane Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

Ruszył nabór wniosków - Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów młodzieżowych w ramach Polsko-Litewskiego Fundusz Wymiany Młodzieży. W ramach Funduszu można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne. Celem projektów jest zachęcenie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

NIK o resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami kontroli przeprowadzonej w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych przez Najwyższą Izbę Kontroli. W okresie od 1 lutego do 20 czerwca 2017 r. skontrolowane zostało 14 publicznych MOW z terenu województw: lubelskiego, mazowieckiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego i 1 Starostwo Powiatowe. Okres objęty kontrolą to lata 2012-2016. Głównym cel em kontroli była skuteczność działalności resocjalizacyjnej młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w MOW

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego. Zaprezentowano w niej nowe rozwiązania prawne oraz praktyczne przykłady z zakresu organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania kształcenia specjalnego i indywidualnego obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania.

Kurs e-learning "Organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole"

Kurs e-learning "Organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole"

Konferencja „Zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno-zawodowym”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji „Zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno-zawodowym”, która odbędzie się 13 grudnia 2017 r. w Warszawie, w Hotelu Novotel Airport, ul. 1 Sierpnia 1, 02-134 Warszawa. Do najważniejszych tematów poruszanych podczas konferencji, będą należeć zmiany w systemie edukacji, a w szczególności zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno-zawodowym. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane programy realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w VII klasie szkoły podstawowej oraz w branżowej szkole I stopnia. Przedstawione zostaną także zasoby metodyczno-dydaktyczne Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. W pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia osób realizujących doradztwo zawodowe w klasie VII szkoły podstawowej, w branżowej szkole I stopnia. W miarę wolnych miejsc przyjmowane będą zgłoszenia z innych placówek i szkół. Rejestracja na konferencję za pomocą formularza elektronicznego.

E-learning "Podstawy poradnictwa edukacyjno-zawodowego"​

Serdecznie zapraszamy pracowników MOW/MOS do zgłaszania się na kurs „Podstawy poradnictwa edukacyjno-zawodowego”. Omawiane treści łączą teorię poradnictwa zawodowego z praktyką, pozwalają na przyjrzenie się procesowi doradczemu w kontekście relacji doradca – klient. Kurs przeprowadzany będzie metodą online na platformie Moodle ORE w terminie od 30.11 do 21.12.2017 r. Realizowany jest przez Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ORE.

Komunikat dla dyrektorów Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Komunikat dotyczący pobytu osoby ujętej w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym w MOW:  Z dniem 1 października 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 862 i 1948). Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, w przypadku pobytu osoby ujętej w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym w areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie psychiatrycznym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo zakładzie poprawczym, osoba kierująca tą jednostką obowiązana jest do niezwłocznego przekazania informacji o faktycznym adresie pobytu osoby ujętej w tym Rejestrze, pod którym będzie przebywała po opuszczeniu jednostki, jednostce organizacyjnej Policji właściwej ze względu na miejsce tego pobytu.

Konferencja Sztuka edukacji

Konferencja Sztuka edukacji. Projekty kulturalne dla Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Wychowawczych, 30 listopada i 1 grudnia 2017 w Warszawie

Szkolenia dla kadry MOW i MOS

W najbliższym czasie proponujemy przedstawicielom młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) następujące szkolenia: Ewaluacja programów profilaktycznych w MOW i MOS Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne pracowników MOW/MOS w zakresie ewaluacji, konstrukcji i wyboru właściwych programów profilaktycznych dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie przebywającej w MOW/MOS. Termin warsztatów 11-13 października 2017 w Sulejówku. Więcej szczegółów i rekrutacja na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3653 Dialog motywujący jako efektywna metoda wspomagania zmiany w praktyce wychowawczej Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne pracowników MOW/MOS zapoznanie z metodą dialogu motywującego. Termin 20-21 października 2017. Więcej szczegółów i rekrutacja na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3652 Zapraszamy do skorzystania z oferty

Projekt szkoleniowy E-PROFI, efektywna profilaktyka

Ośrodek Rozwoju Edukacji i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Fundacja Praesterno zapraszają do udziału w projekcie szkoleniowym E-PROFI, efektywna profilaktyka. Projekt jest adresowany do osób pracujących z młodzieżą w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapeutycznych, Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich oraz osób realizujących programy profilaktyczne dla młodzieży prowadzone w organizacjach pozarządowych. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych 120 osób pracujących z młodzieżą w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych w obszarze uzależnień. Zapraszamy!

VIII Kongres Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Goniądzu

W dniach 19–21 września 2017 roku odbędzie się VIII Kongres Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Goniądzu, organizowany tradycyjnie w Biebrzańskim Centrum Konferencyjnym „Bartlowizna”. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk i omówienia najważniejszych problemów funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych. W tym roku odbędzie się również 3. edycja konkursu "Prometeusz 2017" na najciekawsze programy edukacyjno-wychowawcze realizowane w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Szczegółowe informacje na stronie www.kongres.mowgoniadz.pl

Badania wśród wychowanków MOW i MOS

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii uprzejmie informuje, że od maja do listopada 2017 będzie prowadzona diagnoza zasobów odpornościowych młodzieży niedostosowanej społecznie wśród wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Celem projektu będzie analiza związku między komponentami wchodzącymi w skład zasobów odporności psychospołecznej młodzieży a właściwościami indywidualnymi jednostek oraz wpływem środowisk socjalizacji. Zespół badawczy tworzą prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz dr Karol Kornaszewski z Uniwersytetu w Białymstoku. Projekt finansowany jest z Narodowego Centrum Nauki w Krakowie w konkursie PRELUDIUM 9. W najbliższym czasie Zespół Badawczy będzie kontaktował się z Państwem w celu przedstawienia szczegółów i zaproszenia do udziału w badaniu. Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału i pomocy w przeprowadzeniu badania

Szkolenie Dialog motywujący jako efektywna metoda wspomagania zmiany w praktyce wychowawczej

W najbliższym czasie proponujemy przedstawicielom młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) szkolenie Dialog motywujący jako efektywna metoda wspomagania zmiany w praktyce wychowawczej. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat zastosowania metody dialogu motywującego w praktyce wychowawczej. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców MOW/MOS w obszarze kształtowania kompetencji społecznych, w szczególności kompetencji komunikacyjnych. Szkolenie prowadzone jest w Sulejówku w formie warsztatowej. Proponujemy udział w szkoleniu w dwóch terminach: 2-3 czerwca 2017, 9-10 czerwca 2017 Więcej informacji i zapisy na stronie szkolenia.ore.edu.pl http://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3619 Szkolenie w terminie 15-16 maja 2017 zostaje odwolane z przyczyn organizacyjnych.

Kontakt z WRS

Informujemy, że 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia będą w tym roku dniami wolnymi od pracy dla pracowników administracji, w tym Ośrodka Rozwoju Edukacji. W zamian nasz urząd będzie dotępny w soboty: 13 maja, 24 czerwca i 9 września. Wszystkie zgłoszone sprawy zostaną rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie. Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE

Nowe szkolenia dla kadry MOW i MOS

W najbliższym czasie proponujemy przedstawicielom młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) następujące szkolenia: • Podstawy teoretyczne konstruowania programów profilaktycznych w MOW i MOS • Konstruowania programów profilaktycznych w MOW i MOS • Praca nad zachowaniami autoagresywnymi, myślami i tendencjami samobójczymi dzieci i młodzieży • Kształtowanie aktywnych postaw edukacyjno-zawodowych uczniów z trudnościami edukacyjnymi w MOW i MOS • Podstawy teoretyczne - Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży Zapraszamy do skorzystania z oferty. [Więcej informacji na temat oferty](https://www.ore.edu.pl/wydzialy/resocjalizacji-i-socjoterapii-2/7452-nowe-szkolenia-dla-kadry-mow-i-mos "https://www.ore.edu.pl/wydzialy/resocjalizacji-i-socjoterapii-2/7452-nowe-szkolenia-dla-kadry-mow-i-mos")

Szkolenie „Konstruowania programów profilaktycznych w MOW i MOS”

Zapraszamy na warsztaty stacjonarne z zakresu konstruowania programów profilaktycznych. Zajęcia odbędą się w dniach 28 lutego – 1 marca 2017 w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku i prowadzone są przez dr Agnieszkę Pisarską. Warunkiem udziału w warsztatach stacjonarnych jest zaliczenie szkolenia e-learning dotyczącego podstaw teoretycznych konstruowania programów profilaktycznych w MOW i MOS. Możliwość wypełnienia formularza na szkolenie stacjonarne na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Profilatyka problemów zdrowia psychicznego w MOW - ankieta

Szanowni Państwo, Dyrektorzy młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zachęcamy do udziału w badaniu na temat profilatyki problemów zdrowia psychicznego w MOW. Badanie prowadzone jest na polecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, a jego celem jest zebranie informacji o działaniach podejmowanych przez placówki w roku 2016 w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Termin jego zakończenia upływa 17 lutego 2017 o godz. 10:00. Szczegóły z linkiem do badania zostały rozesłane na adres mailowy placówki.

Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Zapraszamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczących funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych prezentowanym na konferencji w dniu 27 stycznia 2017 w Warszawie zorganizowanej dla przedstawiciel​i​ MEN, ORE, samorządów i dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych​. Na spotkaniu oprócz zmian w prawie zostały przekazane informacje związane z kontrolami UKS ​oraz dostosowaniem systemu teleinformatycznego do reformy. [Materiał do pobrania](https://www.ore.edu.pl/wydzialy/resocjalizacji-i-socjoterapii-2 "https://www.ore.edu.pl/wydzialy/resocjalizacji-i-socjoterapii-2")

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learning

Szkolenie e-learningowe „Podstawy teoretyczne konstruowania programów profilaktycznych w MOW i MOS” − III edycja Zapraszamy na szkolenie e-learning dotyczące podstaw teoretycznych konstruowania programów profilaktycznych w MOW i MOS. Szkolenie ma charakter samokształceniowy, treści szkolenia będą udostępnione dla uczestników w terminie od 6 do 19 lutego 2017 Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne pracowników MOW/MOS w zakresie konstrukcji i wyboru właściwych programów profilaktycznych dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie przebywającej w ośrodku, a także zapoznanie uczestników z zasadami opracowywania programu profilaktycznego i zainicjowanie pracy nad przygotowaniem/udoskonalaniem własnych programów.

Komunikat do dyrektorów szkół niepublicznych

Przypominamy o konieczności podjęcia decyzji w sprawie zmian organizacyjnych wynikających z przepisów ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół niepublicznych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, uprzejmie przypominamy, że w związku ze zmianami wprowadzanymi w systemie oświaty, istnieje konieczność podjęcia decyzji w sprawie zmian organizacyjnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku, poz. 60). W szczególności, należy zwrócić uwagę na określony w art.135 i art.142 wyżej wymienionej ustawy termin złożenia do dnia 31 stycznia 2017 roku – przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne prowadzące szkoły niepubliczne – wniosków o zmianę wpisu do ewidencji szkół niepublicznych.

Metoda tutoringu w MOW i MOS

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii w imieniu Instytutu Tutoringu Szkolnego oraz Towarzystwa Edukacji Otwartej uprzejmie zaprasza do uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie „Wychować człowieka mądrego”. Projekt zakłada wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w szkole i placówce. Aplikacje do udziału w projekcie można składać w trybie online w terminie **od 28 listopada do 9 grudnia 2016**. Dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej udział w tym projekcie jest bezpłatny.

Superwizja jako narzędzie skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej - cykl konferencji realizowanych przez Stowarzyszenie MONAR

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii zaprasza Państwa, w imieniu Stowarzyszenia MONAR do uczestnictwa w nowatorskim programie adresowanym do nauczycieli pn. Szkolne superwizje, który realizowany będzie w latach 2016-2018, w ramach zadania publicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach wspomnianego programu we wszystkich województwach organizowane są jednodniowe konferencje nt. Superwizja własnej pracy nauczyciela jako narzędzie skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej z młodzieżą adresowane do nauczycieli zainteresowanych poszerzaniem własnego warsztatu pracy oraz kompetencji osobistych i zawodowych. Celem tych konferencji jest poszerzenie wiedzy nauczyciela o możliwościach i korzyściach wynikających z superwizowania własnej pracy wychowawczej i profilaktycznej oraz przybliżenie programu Szkolne superwizje realizowanego w latach 2016-2018.

Konferencja na temat tutoringu w pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza w imieniu organizatorów do udziału w konferencji „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole", która odbędzie się 28 listopada 2016 r. w Częstochowie. Konferencja zainauguruje ogólnopolski projekt innowacyjny „Tutoring szkolny - wychować człowieka mądrego”. Dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej udział w programie będzie bezpłatny.

Ankieta doradztwo edukacyjno-zawodowego w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych

Dziękujemy placówkom za udział w badaniu i wypełnienie ankiety dotyczącej systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych. ​

Kampania Fundacji PoDrugie 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Zapraszamy do śledzenia wydarzeń w ramach Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży na stronie organizatora Fundacji PoDrugie. Kampania objęta jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Ankieta dotycząca wybranych aspektów organizacji pracy MOW

Dziękujemy za udział w ankiecie dotyczącej wybranych aspektów organizacji pracy MOW. Termin zakończenia upłynął 9 października 2016. Badanie prowadzone było we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, a wyniki zostaną zaprezentowane w publikacji.

Szkolenie "Superwizja w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych".

W dniach 3-4 października 2016 w Sulejówku odbędzie się szkolenie dotyczące kwestii superwizji w pracy resocjalizacyjnej, możliwości jej wdrożenia w warunkach MOW i korzyści wynikające z korzystania z tej formy wsparcia. Warsztatowa forma pozwoli uczestnikom zapoznać się z elementami procesu superwizyjnego w praktyce, poznać metody wykorzystywane podczas superwizji i w sposób aktywny zaangażować w proponowane ćwiczenia bazując na własnym doświadczeniu w pracy resocjalizacyjnej. Szkolenie zakłada równoległą pracę trzech grup warsztatowych, jest prowadzone przez osoby doświadczone w prowadzeniu superwizji w MOW i znające specyfikę pracy w tego rodzaju placówce - zachęcamy do zapoznania się z biogramami prowadzących w programie szkolenia.

Ankieta dla Ministerstwa Sprawiedliwości

Dziękujemy za udział w badaniu i wypełnienie ankiety prowadzonej przez ORE na prośbę Ministra Sprawiedliwości i Minister Edukacji Narodowej w związku z trwającymi pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Wakacyjna edycja szkolenia e-learningowego „Podstawy teoretyczne konstruowania programów profilaktycznych w MOW i MOS”

Zapraszamy do dołączenia do e-kursu dotyczącego podstaw teoretycznych konstruowania programów profilaktycznych w MOW i MOS. Szkolenie ma charakter samokształceniowy, treści szkolenia są udostepnione dla uczestników do 31 lipca 2016, dołączyć można w dowolnym momencie trwania kursu.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach

W najbliższym czasie proponujemy przedstawicielom młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii następujące szkolenia.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learning

Podstawy teoretyczne konstruowania programów profilaktycznych w MOW i MOS

Nowa wersja systemu kierowania

Uprzejmie informujemy iż na mocy Zarządzenia nr 1 Dyrektora ORE z dnia 20 stycznia 2015 r. - dzień 24 grudnia 2015 jest dniem wolnym od pracy (w zamian za dzień świąteczny przypadający 26 grudnia 2015).

Konferencja pt: Tworzenie w szkołach ogólnodostępnych warunków do edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W dniu 23 maja 2014r Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE organizuje konferencję pt: Tworzenie w szkołach ogólnodostępnych warunków do edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Celem konferencji jest prezentacja i sposoby wdrażania modelu współpracy różnych instytucji i placówek oświatowych służących kształceniu dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, kuratorów oświaty, przedstawicieli szkół i innych placówek oświatowych, przedstawicieli służby zdrowia, opieki społecznej, kuratorów sądowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Szkolenie: Kształtowanie aktywnych postaw edukacyjno-zawodowych uczniów z trudnościami edukacyjnymi w MOW i MOS

Zapraszamy pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii na szkolenie Kształtowanie aktywnych postaw edukacyjno-zawodowych uczniów z trudnościami edukacyjnymi w MOW i MOS. Szkolenie poświęcone jest wsparciu pracowników w zakresie kształtowania motywacji do nauki dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie, a także zapoznanie z metodą kształtowania aktywnych postaw edukacyjno-zawodowych dla młodzieży gimnazjalnej z trudnościami. Spotkanie odbędzie się 15-16.06.2015 w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. Szkolenie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie, natomiast nie pokrywają kosztów podróży.

Szkolenie dla pracowników MOW „Metody twórczej resocjalizacji”

Metody twórczej resocjalizacji opracowane i upowszechniane przez PEDAGOGIUM WSNS w Warszawie, jako metoda autorska, zdobywają coraz większą popularność wśród wychowawców różnych placówek na terenie kraju. Poznali je dotąd m.in. pracownicy z kilkunastu wybranych MOW i MOS. Inni zgłosili zapotrzebowanie w tym zakresie.

Zapotrzebowanie na miejsca w MOW i MOS w roku szkolnym 2015/2016 − raport

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE przygotował Raport Zapotrzebowanie na miejsca w MOW i MOS w roku szkolnym 2015/2016. Wyniki dokonanej analizy uwzględniają zapotrzebowanie na miejsca w poszczególnych szkołach i klasach z odniesieniem do stanu faktycznego w roku szkolnym 2014/2015.

Samorządy wobec MOW i MOS

Problemy i wyzwania polityki oświatowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) wobec młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) były tematem dwudniowej konferencji zorganizowanej w Warszawie w dniach 13-14 kwietnia 2015 r. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Biura Rzecznika Praw Dziecka, jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i wojewódzkiego oraz dyrektorzy młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach

Konstruowanie programów profilaktycznych w MOW i MOS Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne pracowników MOW/MOS w zakresie konstrukcji i wyboru właściwych programów profilaktycznych dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie przebywającej w ośrodku. Zapoznanie uczestników z zasadami opracowywania programu profilaktycznego według metody Planowania Zorientowanego na Cel oraz z ainicjowanie pracy nad przygotowaniem/udoskonalaniem własnych programów. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej i odbędzie się w terminie 15-17 kwietnia 2015 w Sulejówku. Więcej informacji i zapisy na stronie szkolenia.ore.edu.pl Upowszechnienie wybranych metod pracy resocjalizacyjnej w MOW, MOS Celem szkolenia jest wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców MOW/MOS poprzez wymianę dobrych praktyk w zakresie stosowanych metod pracy oraz zwiększanie możliwości indywidualizacji oddziaływań na wychowanków poznanymi i doskonalonymi na szkoleniu metodami pracy. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej. Uczestnicy będą mięli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami oraz efektami pracy swoich podopiecznych. Warsztaty zaplanowane są na 22-24 kwietnia 2015 w Sulejówku. Więcej informacji i zapisy na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Konferencja dla dyrektorów MOW i MOS oraz organów prowadzących ośrodki

Zapraszamy do udziału w konferencji: Polityka oświatowa JST wobec młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii – problemy i wyzwania, której celem jest podjęcie dyskusji na temat kierunków rozwoju młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ich miejsca w polityce oświatowej jednostek samorządu terytorialnego, tworzenia warunków sprzyjających skutecznej resocjalizacji i socjoterapii dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia 2015 r. w Hotelu Radisson Blu, Warszawa, pl. Zawiszy 1. Kontakt: Teresa Kaniowska tel. 22/570-83-22 teresa.kaniowska@ore.edu.pl

Bank Dobrych Praktyk

Wspólnie z Wydziałem Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE) ORE zapraszamy Państwa do współtworzenia Banku Dobrych Praktyk służącego wymianie doświadczeń i dzieleniu się dobrymi praktykami w obszarze skutecznych rozwiązań w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w szkole i placówce.

Raport nt. zapotrzebowania na miejsca w MOW w roku szkolnym 2014/2015

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE przygotował Raport nt. zapotrzebowania na miejsca w placówkach resocjalizacyjnych resortu edukacji w roku szkolnym 2014/2015 . Wyniki dokonanej analizy uwzględniają zapotrzebowanie na miejsca w poszczególnych szkołach i klasach z odniesieniem do stanu faktycznego w roku szkolnym 2013/2014.

Dyrektorzy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii

Informujemy, że na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich pełniącego funkcję Krajowego Mechanizmu Prewencji - zmieniona zostaje częstotliwość i zakres przekazywanych do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich informacji o wypadkach nadzwyczajnych w MOW i MOS. Od kwietnia 2014 r. dane o wydarzeniach nadzwyczajnych w MOW i MOS będą przekazywane w terminach kwartalnych i obejmować będą jedynie informacje o zdarzeniach, które w istotny sposób mogą służyć dalszej poprawie warunków pobytu i traktowania nieletnich w tych ośrodkach. Szczegóły w piśmie MEN z dnia 14.04.2014 r.

Badania w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapeutycznych

Uprzejmie informujemy, że Zespół Badaczy z Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW rozpoczyna w MOS-ach badania dotyczące zasobów osobistych wychowanków. W najbliższym czasie Zespół Badawczy będzie kontaktował się z Państwem w celu zaproszenia do udziału w badaniu. Uzyskane wyniki zostaną zaprezentowane 30 listopada 2015 roku podczas Ogólnopolskiej Konferencji organizowanej przy współudziale ORE. Serdecznie zachęcamy do udziału w badaniach i konferencji.Szczegółowe informacje dotyczące konferencji zostaną przedstawione w późniejszym terminie.