wai kontrast
System Kierowania Nieletnich

System Kierowania Nieletnich

Kontakt

Kierownik Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji
Marta Paluch

tel. 22 570 83 21

Izabella Kaczyńska

tel. 22 570 83 27

Mirosław Mielczarek

tel. 22 570 83 14

Zuzanna Lipińska (urlop macierzyński)
tel. 22 570 83 22

e-mail:

komisja.mow@ms.gov.pl

Lokalizacja Wydziału: ul. Polna 46a w Warszawie