wai kontrast
System Kierowania Nieletnich

System Kierowania Nieletnich

Kontakt

p.o. Kierownik Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji
Marta Paluch

tel. 22 570 83 21

Mirosław Mielczarek

tel. 22 570 83 14

Zuzanna Lipińska 
tel. 22 570 83 22

 

e-mail:

komisja.mow@ms.gov.pl

Lokalizacja Wydziału: ul. Polna 46a w Warszawie