wai kontrast
System Kierowania Nieletnich

System Kierowania Nieletnich

WAŻNA INFORMACJA DLA MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWACZYCH

Szanowni Państwo,

informuję, że w dniu 7 lutego br., w  systemie kierowania nieletnich, pojawiły się dodatkowe informacje dotyczące opisu każdej placówki typu MOW. 

W związku z powyższym, proszę o uzupełnienie ich do dnia 15 lutego br. 

Aby tego dokonać należy:

1. Zalogować się do systemu kierowania nieletnich;

2. Wejść w zakładkę "Instytucja";

3. Wejść w zakładkę "Placówka;

4. Wcisnąć przycisk "Edytuj" (znajdujący się pod "Akcje");

5. Przejść do zakładki "Oferta edukacyjna i wychowawcza";

6. Zaznaczyć pola dla:

 

- Terapia uzależnień (zapewniona; niezapewniana);

- Psychoterapia (zapewniona; niezapewniana);

- Trening Zastępowania Agresji (tak; nie);

- Przygotowanie na przyjęcie nieletniego/nieletniej (z Ukrainy; z niepełnosprawnością ruchową; z niepełnosprawnością narządu wzroku; z niepełnosprawnością narządu słuchu; ze spektrum autyzmu, w tym zespołem Aspergera; z chorobą neurologiczną, taką jak np. epilepsja; z zaburzeniami metabolicznymi, typu cukrzyca) - w tym polu można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź;

- Opieka zdrowotna (łatwo dostępna; trudno dostępna);

- Warunki wzmocnionego, maksymalnego zabezpieczenia (tak; nie);

- Grupy wychowawcze dla nieletnich matek (tak: nie; nie dotyczy).

Wskazane informacje są potrzebne dla zapewnienie każdemu nieletniemu odpowiedniej placówki typu MOW pod względem indywidualnych potrzeb. Wykonanie aktualizacji jest obowiązkowe dla każdej placówki

W razie jakichkolwiek problemów technicznych, prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny z pracownikami Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii ORE.

Z wyrazami szacunku, 

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii