wai kontrast
System Kierowania Nieletnich

System Kierowania Nieletnich

NOWE Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty

Uprzejmie informujemy, iż dnia 6 kwietnia 2023 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty (Dz.U. 2023 poz. 651). 

Zachęcamy do zapoznania się z ww. dokumentem prawnym. Link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000651.

Z wyrazami szacunku, 

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE