wai kontrast
System Kierowania Nieletnich

System Kierowania Nieletnich

7 kwietnia 2023 - SKRÓCONY CZAS PRACY

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2023 r. Pracownicy Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji pracują do godziny 12.00. We wszelkich sprawach związanych z nieletnimi i systemem kierowania, proszę kontaktować się w tym dniu do południa. Życzymy Wesołych Świąt Wielkanocnych!